Geluiden uitschakelen Windows Vista

Windows Vista laat bij het opstarten en afsluiten een fraai geluidje horen. Als je dit storend vindt of als je bijvoorbeeld je computer of laptop zonder geluid wilt laten opstarten en afsluiten, dan kun je deze geluiden ook uitzetten.

Overigens lees je hier hoe je het vervelendste geluid in Windows uitzet. Het geluid bij opstarten en afsluiten uitzetten doe je als volgt:

  • Kies Starten; Configuratiescherm; Vormgeving en persoonlijke voorkeur aanpassen; Persoonlijke instellingen; Geluiden.
  • Klik in het dialoogvenster Geluiden onder Programmagebeurtenissen de programmagebeurtenis Windows aanmelden en selecteer onder Geluiden de optie(geen).
  • Herhaal deze handeling voor de programmagebeurtenis Windows afmelden.
  • Klik op OK om het dialoogvenster Geluiden te sluiten

Deel dit artikel:

Reacties